whatsapp-icon

SORU: Kurumunuz etkinlik veya gösteriler düzenleniyor mu?

CEVAP: Kurumumuz her dönemin ve her yılın sonunda profesyonel sahnelerde gösteriler düzenlenmektedir. Bu gösterilere katılacak öğrenciler kurumumuz öğretmenleri tarafından, öğrencinin yaşı, sınıfı, aldığı eğitimi süresi, öğrencinin performansı, yeteneği ve davranışları gibi faktörler dikkate alınarak belirlenir. Rol dağıtımı ve öğrenci seçimi bale ders öğretmeni tarafından belirlenir.Ders saati dışında olacak prova gün ve saatleri kurumumuz tarafından belirlenmekte ve öğrencileri prova saatlerinde kurumumuzda bulunması gereklidir. Yılsonu gösterisine seçilmiş ancak prova günlerine ve bale derslerine düzenli gelmeyen öğrenciler gösteriden çıkarılabilir. Gösterilerde yer alacak bale öğrencileri için gösteri kıyafeti dikilmektedir. Gösteri kıyafet ücretleri eğitim ödemeleri dışında olup veliye aittir.

Gösteri ve etkinler her eğitim yılının başı olan eylül ayında kurumumuzun duyuru panosuna asılmakta sms ve e-mail ile velilerimize duyurulmaktadır. Bu göster ve öğrencilerin aldıkları eğitimlerin yanı sıra öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projesi adı altında projelere imza atmaktadırlar.(Link koyup SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ'ne yönlendir)