whatsapp-icon

SORU: Bale dersine gelmeden önce uyulması gereken kurallar var

CEVAP: Saçlar file ile toplanmalı veya topuz yapılmalıdır.Sıkı ve düzgün olması önem taşır. Çalışma kıyafetleri temiz ve düzenli olmalıdır.

Çalışma kıyafeti dışında başka bir kıyafetle gelinmemelidir. Bu kural diğer öğrencilerin serbest kıyafete özenmemesi için büyük önem taşır. Mümkünse yedek kıyafet alınması önerilir.

Bale dersine girerken herhangi bir aksesuar, saat veya takı takılmamalıdır. Bu kural öğrencinin esneme ve diğer hareketleri yaparken kendine ve diğer arkadaşlarına zarar gelmemesi için önem taşır.

Derslere 15 dakika önce gelinmelidir. Bu kural öğrencinin derse önce gelerek ders için hazırlanmasını sağlamak, bale dersine ısınarak girmek ve sakatlıkları önlemek amacıyla önem taşır.