whatsapp-icon

Eğitim Fakülteleri Hazırlık

Genel olarak sınavlar, eleme sınavı ve seçme sınavı olarak iki aşamalı yapılıyor. İlk sınavda 100 puan üzerinden bir ölçme ve değerlendirme sonrası, geniş aralıklı ses tekrarları, verilen armonik seslerin tekrarı ve hangi aralıkta olduklarının bilinmesi, akor duyma, verilen ezgi tekrarı ve tamamlama, solfej ve deşifre, bir eser üzerinden sesi etkili kullanabilme becerisi gibi uygulamalar yapılmakta ve 50 baraj puanını geçen öğrenciler seçme sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar.

Seçme sınavları ise yazılı ve uygulamalı yapılıyor. Adayların ses kalitesi ve çalgı yetenekleri değerlendirildiği ikinci sınavda da 50 baraj puanını geçenler kurul değerlendirmesine girmeyi hak kazanıyor. Sınav sonuçları üzerinden yapılan değerlendirmeler neticesinde başarılı olan adaylar ilan edildikten sonra, ilgili bölümde lisans eğitimine kayıt olabiliyorlar.

Öğrencilere 4 yıllık eğitim süresince müzik üzerine teorik ve pratik derslerin yanında öğretmenliğe dair formasyon dersleri de veriliyor.

Formasyon nedir?

Pedagojik formasyon, öğretmen adaylarının mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda öğretmenlik yapabilmesi için tamamlanması gereken bir eğitim sürecidir. Eğitim fakülteleri öğrencileri formasyon dersi alarak mezun olurken, diğer öğretmen yetiştiren kurumların mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi tamamlayabiliyor. Gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler verildiği programa, MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun açıkladığı yaklaşık 100’e yakın alandan mezun olan herkes katılabiliyor. Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabiliyor. Ücretli olan bu eğitimin şartları ve kabul zamanı fakülteye göre değişiklik gösterebiliyor.

Öğretmen yetiştirmek için kurulmuş yükseköğretim kurumlarıdır.

• Kimler başvurabilir? Lise - dengi okulları bitiren, üniversite sınavında, belirlenen taban puan ve üzeri alan herkes yetenek sınavlarına başvurabilir.

• Yetenek sınavları nasıl yapılıyor? Sınav iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, piyanodan verilen tek ses, iki ses, 3 ses ve dört ses, ezgi ve ritim tekrarları yaptırılmaktadır. Başarılı olanlar ikinci aşamaya geçmeye hak kazanmaktadır. İkinci aşamada, müzikalite ve icra performanslarını ölçmeye yönelik çalma ve söyleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca dikte yazma (çalınan bir melodinin yazılması) da vardır.

• Sınavların amacı nedir? Eğitim fakültelerindeki yetenek sınavlarındaki amaç; nitelikli bir eğitim için bireyin, eğitim almak istediği branşla ilgili yeteneğini - potansiyelini test etmek ve uygun öğrencileri seçmektir.

• Bitiminde alınan diploma ne işe yarar? Eğitim fakültesi mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilir. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak öğretim üyesi olarak akademik kariyer yapabilmektedirler.