whatsapp-icon

Bale

SORU:Bale Öğretmeniniz hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP: Kurumumuz öğretmenleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanmış, alan mezunu, pedagojik formasyon eğitimi almış, deneyimli, en az lisans ve yüksek lisans mezunu öğretmenlerdir.

Bale öğretmeni hakkında bilgi almak için TIKLA!

Öğretmen hakkında detaylı bilgi almak için; Lütfen (0 242) 311 04 62 veya 0 507 747 62 62 yi arayınız.

SORU: Devlet büyesinde profesyonel bale eğitimi okumak ve bu k

CEVAP: Profesyonel bale eğitimi konservatuvarların bale bölümlerinde verilmektedir.

DEVLET KONSERVATUVARI-İLKÖĞRETİM BALE

İlköğretim 6.sınıftan itibaren eğitim verilmekte olup, sağlık durumu elverişli İlköğretim 6.sınıfta okuma hakkını elde eden 12 yaşından büyük olmayan (hesaplamalarda gün ve ay dikkate alınmaz) öğrenciler, kültür dersleri eğitiminin yanı sıra sanat eğitimi derslerini de okumak üzere Özel Yetenek Giriş Sınavlarımıza başvuruda bulunabilirler

Bale İlköğretim Okulu Özel Yetenek Giriş Sınavlarında;

Bale Dansçılığı Ana Sanat Dalı için; Vücut yapısında herhangi bir sorun olmayan ve baleye yatkın olan, ezgileri ve ritimleri ayırt edebilme kabiliyetine sahip olan, yapılacak mülakatta, müzik eğitimi ve mesleğinin gerektirdiği özellikler açısından ( yapısal, zihinsel duygusal vb.) olumlu izlenim bırakmış olan tüm öğrenciler sınava girebilmektedir..

DEVLET KONSERVATUVARI-LİSE BALE

Lise Devresi Kültür dersleri açısından Mili Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan yönetmelikler uyarınca 4 (Dört) yıllık eğitim vermektedir.

Sağlık durumu elverişli İlköğretim Okulu mezunu olan, 15 yaşından büyük olmayan (hesaplamalarda gün ve ay dikkate alınmaz) öğrenciler, kültür dersleri eğitiminin yanı sıra sanat eğitimi derslerinde okumak üzere özel yetenek sınavlarına başvuruda bulunabilirler.

Lise Devresi Özel Yetenek Sınavlarında;

Bale Dansçılığı Sanat Dalı İçin; adayların teknik ve artistik kapasitesinin ölçülmesi için, İlköğretim 8.sınıf seviyesinde "Klasik Bale" sınavında başarılı olmak, müzik yeteneği ve bilgi seviyesinin ölçmek amacıyla teorik ve uygulamalı (nota okuma) sınavında başarılı olmak, algılama kapasitesinin ölçülmesi için adayların teknik alt yapısına uygun bir eserden seçilmiş kısa bir dans parçasının öğrencilere sınavda toplu "öğretilişi ve uygulanması" değerlendirmesinde başarılı olmak, yeterlidir.

SORU : Derslere gelemediğimiz zaman telafi yapıyor musunuz?

CEVAP: Bale bir grup dersidir. Grup derslerinde telafi yapılmamaktadır.

TELAFİ DERSLERİ: Kursiyerlerimiz bazı nedenlerden dolayı derslere gelememekte, gelemedikleri dersleri ise telafi dersi olarak yapmaktadırlar. Kursiyer derse gelemez ise;

  1. a) Grup olarak yapılan derslerin telafisi yapılmaz.
  2. b) Özel derslerde telafi, zorunlu haller kabul edilen, hastalık, belgelenebilir acil durumlar, belgelenebilir okul veya iş gezilerinde yapılır.
  3. Özel derslerde kursiyer, derse gelemeyeceğini en geç 1(bir) gün öncesinden kurumumuza bildirmek zorundadır, aksi takdirde aynı gün içerisinde bildirilen derslerin telafisi yapılmaz.
  4. d) Telafi gün ve saatleri kurumumuz öğretmen ve kursiyerin uygunluk saatlerine göre belirlenmektedir. Telafi dersini yapacak öğrencinin, ayarlanan telafi gün ve saatine uyması gerekmektedir.
  5. e) Kurumumuz kursiyer ve velisinin bilgisi dâhilinde ayarlanan telafi dersine gelmeyen öğrencinin ders telafisi yapılmaz, aylık kursiyer ücretinden düşülmez. Telafi dersleri evrak takip sistemi ile arşivlenmektedir

SORU: Yetenek testi nedir?

CEVAP: Yetenek testleri öğrencinin doğru eğitim ile başlamasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bale de yetenek testi öğrencinin fiziksel durumu, esneme kabiliyetleri, müzik kulağı yeterliliği gibi faktörlerden oluşmaktadır.

SORU: Okulunuza ulaşımı nasıl sağlayabilirim?

CEVAP: İletişim için tıklayınız.

SORU: Kurumunuz etkinlik veya gösteriler düzenleniyor mu?

CEVAP: Kurumumuz her dönemin ve her yılın sonunda profesyonel sahnelerde gösteriler düzenlenmektedir. Bu gösterilere katılacak öğrenciler kurumumuz öğretmenleri tarafından, öğrencinin yaşı, sınıfı, aldığı eğitimi süresi, öğrencinin performansı, yeteneği ve davranışları gibi faktörler dikkate alınarak belirlenir. Rol dağıtımı ve öğrenci seçimi bale ders öğretmeni tarafından belirlenir.Ders saati dışında olacak prova gün ve saatleri kurumumuz tarafından belirlenmekte ve öğrencileri prova saatlerinde kurumumuzda bulunması gereklidir. Yılsonu gösterisine seçilmiş ancak prova günlerine ve bale derslerine düzenli gelmeyen öğrenciler gösteriden çıkarılabilir. Gösterilerde yer alacak bale öğrencileri için gösteri kıyafeti dikilmektedir. Gösteri kıyafet ücretleri eğitim ödemeleri dışında olup veliye aittir.

Gösteri ve etkinler her eğitim yılının başı olan eylül ayında kurumumuzun duyuru panosuna asılmakta sms ve e-mail ile velilerimize duyurulmaktadır. Bu göster ve öğrencilerin aldıkları eğitimlerin yanı sıra öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projesi adı altında projelere imza atmaktadırlar.(Link koyup SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ'ne yönlendir)

SORU: Bale dersine gelmeden önce uyulması gereken kurallar var

CEVAP: Saçlar file ile toplanmalı veya topuz yapılmalıdır.Sıkı ve düzgün olması önem taşır. Çalışma kıyafetleri temiz ve düzenli olmalıdır.

Çalışma kıyafeti dışında başka bir kıyafetle gelinmemelidir. Bu kural diğer öğrencilerin serbest kıyafete özenmemesi için büyük önem taşır. Mümkünse yedek kıyafet alınması önerilir.

Bale dersine girerken herhangi bir aksesuar, saat veya takı takılmamalıdır. Bu kural öğrencinin esneme ve diğer hareketleri yaparken kendine ve diğer arkadaşlarına zarar gelmemesi için önem taşır.

Derslere 15 dakika önce gelinmelidir. Bu kural öğrencinin derse önce gelerek ders için hazırlanmasını sağlamak, bale dersine ısınarak girmek ve sakatlıkları önlemek amacıyla önem taşır.

SORU: Öğretmenleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP: Kurumumuz öğretmenleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanmış, alan mezunu, pedagojik formasyon eğitimi almış, deneyimli, en az lisans ve yüksek lisans mezunu öğretmenlerdir.

Öğretmen hakkında detaylı bilgi almak için; Lütfen (0 242) 311 04 62 veya 0 507 747 62 62 yi arayınız.

SORU: Ders gün ve saatleriniz?

CEVAP: Baby Class

Program Adı:

Program Adı 1 ders Süresi Haftada Toplam Ders Aylık Toplam Extra ücretsiz verilen ders
Klasik Bale 50 Dk. 2 ders 8 ders yok

7 yaş ve üzeri bale grupları

Program Adı 1 ders Süresi Haftada Toplam Ders Aylık Toplam Extra ücretsiz verilen ders
Klasik Bale 50 Dk.

2 ders bale
1 ders Dans(ücretsiz)
1 ders Müzik eğitimi-Solfej(Ücretsiz)

8 ders bale
4 ders dans
4 ders Müzik-Solfej
Toplam 16 ders

Dans
Müzik Eğitimi Solfej

Ders gün ve saatleri öğrencinin yaş, seviye ve gruplarına göre değişmektedir. Lütfen (0 242) 311 04 62 veya 0 507 747 62 62 yi arayınız..


SORU: Bale dersinin faydaları nelerdir?

CEVAP: Zarafet ve asalet kazandırır. Bale öğrencilerinin duruş, yürüyüş, oturup kalkışı, her ortamda her zaman hayranlık uyandıracak kadar farklıdır.

İç disiplin kazandırır. Bir bale öğrencisi, bale eğitimi ile öğrendiği disiplini hayatının her alanına kullanır, düzenli ve programlı yaşar.

Sorumluluk kazandırır. Bale öğrencisi aldığı eğitimle küçük yaştan itibaren her işini kendi yapmayı ve sorumluluk almayı öğrenir. Bu da şüphesiz hayatının her alanına başarı sağlayacaktır.

Sosyalleşir. Grup halinde yapılan dersler ile öğrenci hızla değişerek arkadaş gruplarının aktif bir üyesi durumuna gelir. Aldığı eğitimler dışındaki gösteriler ile sosyalleşmenin farkına varır.

Müzik kulağı gelişir. Eğitim programımızın bir parçası olan müzik-solfej dersleri sayesinde, öğrencinin ritm duygu ve algısı gelişir.

Ancak hepsinden önemlisi çocuğunuzun, sevdiği ve zevk aldığı bir alanda çalışmanın ve gelişmenin sonsuz keyfini tadıp mutlu olmasıdır.

SORU: Aylık ücretiniz nedir?

CEVAP: Ders ücretlerini görmek için tıklayın

SORU: Bale gruplarınız kaçar kişiliktir?

CEVAP: Gruplar minimum 3 maksimum 15 kişiden oluşmaktadır.

SORU: Bale gruplarınızı neye göre belirliyorsunuz?

CEVAP:Gruplarımız, öğrencilerin yaş, yetenek, seviye ve fiziksel özelliklerine bakılarak belirlenmektedir.Bale öğretmenimiz öğrencilerin algı ve yetenek durumlarına göre grup değişikliği yapabilmektedir.

SORU: Baby class grubu nedir?

CEVAP: Baby Class grupları bale ile yeni tanışan 3-6 yaş minik öğrencilerimiz için hazırlanmış gruplardır. Baleye ilk adım dersi olarak da tanımlayabiliriz.Baby Class gruplarımızda esneme, temel bale pozisyon tanımları ve müzik eşliğinde dans edebilme yetileri gelişir..

SORU: Bale eğitimini kaç yaşından itibaren veriyorsunuz?

CEVAP: 3,5 yaş ve üzeri gruplarımız mevcuttur.