whatsapp-icon

LCM London College Of Music

London College of Music (LCM), İngiltere’de bulunan West London Üniversitesi’ne bağlı bir müzik okuludur. LCM, yüzyılı aşkın bir süredir İngiltere'de ve yurt dışında çeşitli seviyeler için müzik, tiyatro ve iletişim dallarında sınavlar düzenlemektedir.

Dünya üzerinde yaklaşık 260 LCM merkezinde hizmet veren London Collage of Music, sınava katılmak isteyenler için, alınan eğitimin sonunda İngiltere’den bir heyet gönderir. Sınavlar bu heyet tarafından gerçekleştirilir ve sonuçlar yine İngiltere merkezli olarak değerlendirilir. Değerlendirme sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikaları ulaştırılır. Alınan sertifika tüm dünyada geçerli kabul edilir.

“London College of Music sertifikasına sahip kişiler uluslararası eğitim alma ve çalışma imkânlarına sahip olur. Ayrıca QFQUAL (Sertifika ve Diplomalar Uluslararası Akreditasyon Kurumu) tarafından denklik kabulü almıştır.”

LCM sertifika müfredatı, özel olarak hazırlanır. Eğitim için oluşturulan kitaplar her enstrüman için ayrı ayrı düzenlenir ve bu kitaplar doğrultusunda sınavlar yapılır.
LCM Sertifika Programı, 8 seviyeli bir sınav sistemidir. Sertifika adayı, eğitmen yönlendirmeleri ile ABRSM Sertifika Programı’nda da olduğu gibi, istediği seviyeden sınava girebilir. Sekizinci seviyeyi başarıyla tamamlayan öğrenci, London College of Music (LCM) sertifikası almaya hak kazanır ve dünyaca geçerli olan müzik lisesi mezunu olarak kabul edilir.

Türkiye’de LCM;

London College of Music (LCM) sınavları sadece anlaşmalı müzik okullarında gerçekleşmektedir.Türkiye’de sınava girmeniz için, deneyimli eğitmen kadrosu ile LCM sertifika başvuru, hazırlık ve sınav aşamalarında size rehberlik eder. Özgün öğretme tekniklerimiz, uzman kadromuz ve sizin de azminizle London College of Music (LCM) sınavlarında gerekli tüm bilgi, belge ve nota temini için bize ulaşabilirsiniz.

• Kimler başvurabilir? Her türlü müzik okulunda ve konservatuvarda okuyan, dernek veya özel öğretmenlerden ders alan öğrenciler LCM sınavlarına hazırlanabilir ve katılabilir.

• Sınavlar: Sınavları, kurulun sınav için yayınlamış olduğu kitaplardan seçilen çeşitli parça ve teknik etütlerin icrasıyla yapılmaktadır.

• Bitiminde alınan belge ne işe yarar? Bu sınavlar Avrupa ve dünya eğitim platformlarında kalite kriterleri açısından kendini kanıtlamıştır. İngiltere Eğitim ve İstihdam Bakanlığı (DFEE) London College of Music'in Grade ve Diploma seviye sınavları ve belgeleri, diğer uluslararası kurullar tarafından gerekli görülen standartlara uygun olarak, tüm dünyada geçerli sayılan akreditasyonu almıştır. Türkiye de dâhil olmak üzere pek çok ülkedeki orta öğretim ve üniversite kurumları, bu sertifikaya sahip olan öğrencilere, belirledikleri çeşitli hususlarda öncelik tanıyabilir. London College of Music’in Grade ve Diploma Sınavları, sınava girenlere, sahip olduğu bilgi ve beceriyi kanıtlama ve uluslararası geçerliliğe sahip bir belgeye sahip olma imkânı sunmaktadır. LCM, uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon kurumu Ofqual tarafından akredite edilmiştir.