whatsapp-icon

SORU:Orff eğitiminin faydaları nelerdir?

CEVAP:

Orff eğitiminin faydaları;


1. Çocuğun gelişim aşamalarından yola çıkarak gerçek deneyimleri üzerine temellenen müziği deneyerek öğrenme yaklaşımı söz konusudur

2. Çocuk için vazgeçilmez en önemli şeylerden biri olan "oyun" aracılığı ile içlerinde zaten var olan yaratıcı güçleri açığa çıkarmalarına ortam hazırlanır, doğaçlama yapmasına olanak tanınır, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunularak yaşayarak öğrenme imkanı sağlanır.

3. beynin sağ (duygusal bölüm) ve sol (bilişsel bölüm) tarafı birlikte kullanıldığı için öğrenme kalıcıdır.

4. kültürel ve sosyal öğrenmede de oldukça etkilidir.

5. önemli olan nokta çocukların kendilerini ifade edebilmeleri ve çalışmalar boyunca birbirleriyle sosyal paylaşımlar içerisinde bulunabilmeleridir.

6. işlenen derslerdeki zenginliğin temeli herkesin kendi müzik ve hareket seviyesine uygun rolleri sunmasıdır. Bu sayede bireyin sosyal psikolojik gelişimine de katkı sağlanır.

7. Çalışmalarda bağımsız karar verme becerisi, sorumluluk bilinci, dayanışma, sosyal duyarlılık, toleransın ve değerlilik duygusunun artması gibi sosyal psikolojik davranış ve becerilerde gelişim sağlanması beklenir.

8. Yaşamda her zaman elde edilecek sonuçlara odaklanarak yaşayan bireyler ilerleyen yıllarda tükenmişlik sorunu ile karşılaşmaktadırlar. Bu öğretide ise sonuç değil süreç önemlidir.

Erken Müzik Eğitimi Programı'nın özel amacı, müzikte üstün yetenekli çocukların, müziğe başlamanın en elverişli dönemi olan 3-4 yaşlarında keşfedilmeleri, verilecek özel eğitimle geleceğin sanat yaşamına düzeyli sanatçılar olarak kazandırılmalarıdır.