whatsapp-icon

Orff Kursu Programımız

SORU:Orff eğitiminin faydaları nelerdir?

CEVAP:

Orff eğitiminin faydaları;


1. Çocuğun gelişim aşamalarından yola çıkarak gerçek deneyimleri üzerine temellenen müziği deneyerek öğrenme yaklaşımı söz konusudur

2. Çocuk için vazgeçilmez en önemli şeylerden biri olan "oyun" aracılığı ile içlerinde zaten var olan yaratıcı güçleri açığa çıkarmalarına ortam hazırlanır, doğaçlama yapmasına olanak tanınır, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunularak yaşayarak öğrenme imkanı sağlanır.

3. beynin sağ (duygusal bölüm) ve sol (bilişsel bölüm) tarafı birlikte kullanıldığı için öğrenme kalıcıdır.

4. kültürel ve sosyal öğrenmede de oldukça etkilidir.

5. önemli olan nokta çocukların kendilerini ifade edebilmeleri ve çalışmalar boyunca birbirleriyle sosyal paylaşımlar içerisinde bulunabilmeleridir.

6. işlenen derslerdeki zenginliğin temeli herkesin kendi müzik ve hareket seviyesine uygun rolleri sunmasıdır. Bu sayede bireyin sosyal psikolojik gelişimine de katkı sağlanır.

7. Çalışmalarda bağımsız karar verme becerisi, sorumluluk bilinci, dayanışma, sosyal duyarlılık, toleransın ve değerlilik duygusunun artması gibi sosyal psikolojik davranış ve becerilerde gelişim sağlanması beklenir.

8. Yaşamda her zaman elde edilecek sonuçlara odaklanarak yaşayan bireyler ilerleyen yıllarda tükenmişlik sorunu ile karşılaşmaktadırlar. Bu öğretide ise sonuç değil süreç önemlidir.

Erken Müzik Eğitimi Programı'nın özel amacı, müzikte üstün yetenekli çocukların, müziğe başlamanın en elverişli dönemi olan 3-4 yaşlarında keşfedilmeleri, verilecek özel eğitimle geleceğin sanat yaşamına düzeyli sanatçılar olarak kazandırılmalarıdır.

SORU:Orff eğitimi nedir?

CEVAP: Orff eğitimini müziğiğe başlangıç eğitmimi olarak adlandırabilirz.Küçük yaştaki çocukların oynayarak öğrenmek temeli ile yola çıkılır.Özellikle okul öncesi çağlardaki çocuklar için çok büyük etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Orff adını “Carmina Buranna” operası ile tanınan besteci, Carl Orff’ dan almıştır. Oerff eğitimi drama, dans ve müziğin yer aldığı bir ritim çalışmasıdır.Orff çalgıları ismi verilen çeşitli perküsyonlar, ve melodik perküsyonlar ile yapılan müziğe danslı eşlik şeklinde şeklindedir. Burada enstrümanlara yüksek hakimiyet beklenmez; amaç, 2 – 6 yaş arasındaki çocukların sanatsal yeteneklerini ayakta tutmak ve/veya ortaya çıkarmak için aktivite halinde kalmalarını sağlamaktır.

Derslerden kareler

SORU : Yetenek testi nedir?

CEVAP : Yetenek testleri öğrencilerin ilgi, beceri ve yeteneğinin belirlenmesini sağlayan ufak bir testtir. Bu testlerin değerlendirmesi sonucunda öğrenciler istedikleri ve yeteneklerinin uygun olduğu bölümler ile derslere başlarlar.

SORU: Okulunuza ulaşımı nasıl sağlayabilirim?

CEVAP: İletişim için tıklayınız.

SORU : Öğretmenleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP : Kurumumuz öğretmenleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanmış, alan mezunu, pedagojik formasyon eğitimi almış, deneyimli, en az lisans ve yüksek lisans mezunu öğretmenlerdir.

Öğretmen hakkında detaylı bilgi almak için; Lütfen (0 242) 311 04 62 veya 0 507 747 62 62 yi arayınız.

SORU : Derslere gelemediğimiz zaman telafi yapıyor musunuz?

CEVAP: Orff, bir grup dersidir. Grup derslerinde telafi yapılmamaktadır.

TELAFİ DERSLERİ: Kursiyerlerimiz bazı nedenlerden dolayı derslere gelememekte, gelemedikleri dersleri ise telafi dersi olarak yapmaktadırlar. Kursiyer derse gelemez ise;

  1. a) Grup olarak yapılan derslerin telafisi yapılmaz.
  2. b) Özel derslerde telafi, zorunlu haller kabul edilen, hastalık, belgelenebilir acil durumlar, belgelenebilir okul veya iş gezilerinde yapılır.
  3. Özel derslerde kursiyer, derse gelemeyeceğini en geç 1(bir) gün öncesinden kurumumuza bildirmek zorundadır, aksi takdirde aynı gün içerisinde bildirilen derslerin telafisi yapılmaz.
  4. d) Telafi gün ve saatleri kurumumuz öğretmen ve kursiyerin uygunluk saatlerine göre belirlenmektedir. Telafi dersini yapacak öğrencinin, ayarlanan telafi gün ve saatine uyması gerekmektedir.
  5. e) Kurumumuz kursiyer ve velisinin bilgisi dâhilinde ayarlanan telafi dersine gelmeyen öğrencinin ders telafisi yapılmaz, aylık kursiyer ücretinden düşülmez. Telafi dersleri evrak takip sistemi ile arşivlenmektedir

SORU : Ders programı ve süresi nedir?

CEVAP: Aylık toplam 4 ders,haftada 1 gün 1 ders olarak yapılmaktadır.1 ders süresi 50 dk.dır.

SORU : Ders gün ve saatleriniz?

CEVAP: Orff Grup dersi gün ve saatleri hakkında detaylı bilgi almak için; Lütfen (0 242) 311 04 62 veya 0 507 747 62 62 yi arayınız.

SORU :Orff eğitimi aylık ücretiniz nedir?

CEVAP: Orff ders ücretlerini görmek için tıklayın

SORU : Orff eğitimini kaç yaşından itibaren veriyorsunuz?

CEVAP: Orff eğitimine 3-6 yaş arasındaki tüm çocuklarımız derslere katılabilirler. Öğrenciler yaş,yetenek ve algılarına göre sınıflandırılır.