whatsapp-icon

Bateri Davul Kursu Programımız

SORU : Derslere gelemediğimiz zaman telafi yapıyor musunuz?

CEVAP:

TELAFİ DERSLERİ: Kursiyerlerimiz bazı nedenlerden dolayı derslere gelememekte, gelemedikleri dersleri ise telafi dersi olarak yapmaktadırlar. Kursiyer derse gelemez ise;

  1. a) Grup olarak yapılan derslerin telafisi yapılmaz.
  2. b) Özel derslerde telafi, zorunlu haller kabul edilen, hastalık, belgelenebilir acil durumlar, belgelenebilir okul veya iş gezilerinde yapılır.
  3. Özel derslerde kursiyer, derse gelemeyeceğini en geç 1(bir) gün öncesinden kurumumuza bildirmek zorundadır, aksi takdirde aynı gün içerisinde bildirilen derslerin telafisi yapılmaz.
  4. d) Telafi gün ve saatleri kurumumuz öğretmen ve kursiyerin uygunluk saatlerine göre belirlenmektedir. Telafi dersini yapacak öğrencinin, ayarlanan telafi gün ve saatine uyması gerekmektedir.
  5. e) Kurumumuz kursiyer ve velisinin bilgisi dâhilinde ayarlanan telafi dersine gelmeyen öğrencinin ders telafisi yapılmaz, aylık kursiyer ücretinden düşülmez. Telafi dersleri evrak takip sistemi ile arşivlenmektedir

SORU : Ders programı ve süresi nedir?

CEVAP: Aylık toplam 4 ders,haftada 1 gün 1 ders olarak yapılmaktadır.1 ders süresi 50 dk.dır.Bu program M.E.B.standart programı olup dileyen öğrencilerimiz programın süresini arttırabilmektedir.

SORU : Ders gün ve saatleriniz?

CEVAP: Özel/birebir olarak yapılan dersler kurs programı dikkate alınarak, öğrencinin uygun olduğu gün ve saatlere göre belirlenmektedir. Grup dersleri için hakkında detaylı bilgi almak için; Lütfen (0 242) 311 04 62 veya 0 507 747 62 62 yi arayınız.

SORU : Aylık ücretiniz nedir?

CEVAP: Ders ücretlerini görmek için tıklayın.

SORU : Solfej dersi nedir, ne işe yarar?

CEVAP : Solfej dersi, nota okuma, yazma ve temel müzik bilgisi dersidir. Ücretsiz olarak verilen bu ders, öğrencinin bireysel enstrüman dersinde notaları okuma ve yazmasındaki vakit kaybını önlemek, enstrümanında daha hızlı ilerlemesini sağlamak amacıyla verilmektedir.

SORU : Bateri-Davul derslerinde nota öğretiyor musunuz?

CEVAP : Bateri-Davul notasyonu diğer enstrumanlardan biraz farklıdır.Ancak tüm enstruman derslerinde olduğu gibi Bateri ve Davul derslerinide nota ile öğretiyoruz.Enstrüman derslerine ek olarak ücretsiz Solfej(Nota okuma-yazma ve Temel Müzik bilgisi)dersleri verilmektedir. Solfej dersleri hafta da 1 gün 1 ders, aylık toplam 4 ders grup olarak, kurumumuzun belirlediği gün ve saatlerde yapılmaktadır.

SORU : Bateri-Davul almamız gerekli mi?

CEVAP : Başlangıç için hayır. Evde küçük çalışma pedleri ile başlangıç çalışmaları yapılır. Bu pedler herhangi bir ses çıkartmaz evde rahatlıkla çalışılabilir.Ayrıca kurumumuz tüm öğrencilerimize etüt imkanı sunmaktadır.Kurumumuz bünyesinde yapılan etütler öğrencilerimize sağladığımız imkanlar ile aldıkları eğitimleri pekiştirmeleri ve daha hızlı ilerlemelerini sağlamak içindir. Etütler ücretsizdir.

SORU : Bateri-Davul eğitimini kaç yaşından itibaren veriyors

CEVAP: Bateri-Davul derslerimiz 7 yaş ve üzeri olan öğrencilerimize verilmektedir. Ancak yetenek testi sonuçlarına göre bu yaş altı öğrencilerde kursa katılabilmektedir.Bateri-davul eğitiminde öğrencinin fiziksel yapısı ve müzik algısı önem taşır.

SORU : Öğretmenleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP : Kurumumuz öğretmenleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanmış, alan mezunu, pedagojik formasyon eğitimi almış, deneyimli, en az lisans ve yüksek lisans mezunu öğretmenlerdir.

Öğretmen hakkında detaylı bilgi almak için; Lütfen (0 242) 311 04 62 veya 0 507 747 62 62 yi arayınız.

SORU : Ders dışında öğrencilerin aldıkları eğitimleri g

CEVAP : Her dönemin ve her senin sonunda prof. sahnelerde gösteriler düzenlenmektedir. Bu gösteri ve etkinler her yılın eylül ayında kurumumuzun duyuru panosuna asılmakta sms ve e-mail ile velilerimize duyurulmaktadır.Bateri dersi alan öğrencilerimiz gösterilerde yer almaktadır.

SORU: Okulunuza ulaşımı nasıl sağlayabilirim?

CEVAP: Ulaşım bilgileri için tıklayınız.

SORU : Sertifika veriyor musunuz?

CEVAP : Bateri/Davul dersinedüzenli gelen, dersleri aksatmayan ve başarı gösteren tüm öğrencilerimize her yılın sonunda o yılı hangi seviyede ve ne derecede bitirdiğini gösteren katılım belgeleri kurum müdürümüz tarafından verilmektedir.Toplam program süresi bir(1)yıl olan ve bu programı bitiren öğrencilerimize ise M.E.B. tarafından atanan sınav komisyon öğretmenlerinin değerlendirmesi ile kurs bitirme sertifikalarını almaktadırlar.(Kurs bitirme sertifikası toplam kurs süresini bittiren öğrencilere verilmektedir.)

SORU : Yetenek testi nedir?

CEVAP : Yetenek testleri öğrencilerin ilgi, beceri ve yeteneğinin belirlenmesini sağlayan ufak bir testtir. Bu testlerin değerlendirmesi sonucunda öğrenciler istedikleri ve yeteneklerinin uygun olduğu bölümler ile derslere başlarlar. Bateri/davul bölümünde yetenek testi, öğrencinin ritimsel belleği, ezgisel belleği, müzik kulağı ve hafıza yeterliliği gibi faktörlerden oluşmaktadır.