Bizi Takip Edin
resim1 resim2 youtube1 google1 resim5 resim6 üye

Kurs Kuralları

OASM
T.C.
M.E.B.
ÖZEL ÖNDER ALTINTAŞ SANAT MERKEZİ
RESİM BALE VE MÜZİK KURSU MÜDÜRLÜĞÜ
KURS KURALLARI
MEB Logo

1. ÜCRET

Ücret

a) Kurs ücretleri her ayın ilk dersinde yapılır. Veli veya kursiyer 1(bir) ay boyunca alacağı eğitimin ücretini peşinen öder.

b) Kurs ücretleri her ayın ilk dersinde elden veya kuruma ait banka hesap numarasına yatırılır, dekontu kurs yönetimine verilir. Ödeme sonrası kurumumuz alınan hizmet karşılığı fatura veya makbuz vermektedir. Kaybolan evraklardan kurumumuz sorumlu değildir.

c) Kursiyerin kurs kaydı ay ortasında yapılmış ise ay sonuna kadar alacağı ders saati hesaplanarak ödeme alınır.

d) Yıl içerisinde bazı aylar 5 hafta çeker.Birebir)olarak yapılan derslerde,ay içerisinde 5 hafta aylardaki derslerin ücreti ek olarak alınır.

e) Ay içerisinde gelinmemiş dersler kurs ücretinden düşülmez.

f) Kurs ücretlerinin ödenmemesi durumunda kurum herhangi bir mazeret bildirmeksizin kursiyeri derse almayabilir, kaydını silebilir.

g) Kursiyer veya velisi kurstan kaydının silineceğini yazılı dilekçe ile bildirmek zorundadır. Kurstan ayrılan ancak yazılı olarak bildirim yapmayanların kursa devam ettiği varsayılır ve yasal işlem görür. Kurs kaydının silinebilmesi için, yazılı dilekçe ile bildirim yapmayanlar, aylık kurs ücretini geciktirenler ve ödemeyenler hakkında yasal işlemler yürütülür.

h) Kurs eğitim ücreti sadece kursiyerin aldığı eğitim ücretini kapsar. Eğitim dışında gerekli, olan; nota defteri,kitap,bale&dans kıyafetleri,yılsonu gösteri kıyafetleri vs..ücretleri kursiyer ve veliye aittir.

2. EVRAK

Evrak

Kurumumuz Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermekte ve kayıtlı olan tüm öğrencilerimizin evraklarını düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Kayıt için gerekli olan evraklar;

  • 1 Adet Öğrenci Öğrenim Belgesi

  • 5 Adet Fotoğraf(vesikalık)

  • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

  • 1 Adet Sağlık Beyanı (Bale eğitimi alacak öğrenciler için gereklidir.)

a) Kursiyer 18 yaşını doldurmuş ise kendi,18 yaş altında olan kursiyerlerimizin ise velisi eksik olan evrakları kurumumuza kayıt olduktan sonra, en geç on (10) gün içerisinde kurumumuza teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde teslim edilmeyen evraklardan kurumumuz sorumlu değildir.
b) Sağlık raporu sadece bale eğitimi alacak öğrencilerimiz için gerekli olup, bale eğitimi alacak öğrencilerimizin herhangi bir kronik hastalık veya rahatsızlığa sahip olup olmadığını öğrenmek, sakatlanmaları ve diğer aksaklıkları engellemek ve amacı ile istenmektedir. Herhangi bir kronik hastalık veya rahatsızlığa sahip oluğu halde kurumumuza bilgi vermeyen ve rapor getirmeyen öğrencilerimizden kurumumuz sorumlu değildir.

3. TELAFİ DERSLERİ

Telafi

Kursiyerler bazı nedenlerden dolayı derslere gelememekte, gelemedikleri dersleri ise telafi dersi olarak almaktadırlar.
Kursiyer derse gelemez ise;

a) Grup olarak yapılan derslerde telafi yapılmaz. Kurumdan kaynaklı ders iptallerinde kursiyer ayarlanan ders gün ve saatlerine uyar.

b) Özel derslerde telafi, zorunlu haller kabul edilen, hastalık, belgelenebilir rapor durumlarında yapılır. Özel derslerde kursiyer, derse gelemeyeceğini en geç 1(bir) gün öncesinden kurumumuza bildirmek zorundadır, aksi takdirde aynı gün içerisinde bildirilen derslerin telafisi yapılmaz.

d) Telafi gün ve saatleri kurumumuz öğretmen ve kursiyerin uygunluk saatlerine göre belirlenmektedir. Telafi dersini yapacak öğrencinin, ayarlanan telafi gün ve saatine uyması gerekmektedir.

e) Kurumumuz kursiyer ve velisinin bilgisi dâhilinde ayarlanan telafi dersine gelmeyen öğrencinin ders telafisi yapılmaz, aylık kursiyer ücretinden düşülmez. Telafi dersleri öğretmen ve müdür imzası ile arşivlenmektedir.

f)Kurslarımıza (2)iki dersten fazla devam etmeyen, gelemediği derslerin mazeretini resmi sağlık raporu ile belgelendiremeyen, raporunu zamanında kurumumuza teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları silinir, aldıkları eğitim süreleri yanar.

4. RESMİ TATİLLER

ŞemsiyeSandalye

a) T.C Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen (Bayram tatilleri, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk bayramı, 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı, mevsimler ile tebliğ edilen tatiller vs...) resmi gün ve tatillerde kurumumuz kapalıdır.
b)
Resmi günlere denk gelen derslerin telafisi önce veya sonra yapılmakta, tatile denk gelen derslerin ücret iadesi yapılmamaktadır.
c)
Özel Öğretim Kurumları muhtelif kurslar kapsamında olan kurumumuz, yarıyıl (sömestr) ve yaz tatilinde açık ve eğitime devam etmektedir. Bu süre içerisinde(sömestr ve yaz tatilinde) derslere gelemeyecek olan kursiyerlerin gelemeyeceği süreyi belirten dilekçeyi kurumumuza teslim etmesi zorunludur.

5. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ETKİNLİKLER

ETKİNLİK

Kurumumuz, yıl içerisinde ve sonunda öğrencilerimizin aldıkları eğitimi göstermeleri, izleyici önünde performanslarını sergilemeleri, sahne deneyimi ve özgüven kazanmaları için gösteriler hazırlamaktadır. Planlanan gösteriler içerik ve tarihleri veli duyuru panosunda eğitim yılı başında(Eylül Ayı)asılmaktadır. Bu gösterilere katılacak öğrenciler kurumumuz öğretmenleri tarafından, öğrencinin yaşı, sınıfı, aldığı eğitimi süresi, öğrencinin performansı, yeteneği ve davranışları dikkate alınarak belirlenmektedir.
a) Kurumumuz, öğrencilerimizin yıl içerisinde aldıkları eğitimleri sergilemesi, sahne deneyimi ve özgüven kazanması, kurumsal kimliğimizin ön plana çıkması için Antalya merkezi içerisinde çeşitli yerlerde etkinlikler düzenler.
b) Etkinliklerde görev alacak ve kurumumuz öğretmenleri tarafından seçilen öğrenci aşağıda belirtilen kurallara uyar;

Bale&Dans:
Rol dağıtımı ve öğrenci seçimi bale&dans ders öğretmeni tarafından belirlenir.
a) Ders saati dışında olacak prova günleri ve saatleri kurumumuz tarafından belirlenmekte ve öğrenci prova saatlerinde kurumumuzda bulunmak zorundadır. Yılsonu gösterisine seçilmiş ancak prova günlerine ve bale derslerine düzenli gelmeyen öğrenciler gösteriden çıkarılabilir.
b) Yıl içerisinde veya sonunda gösterilerde yer alacak bale öğrencileri için gösteri kıyafeti dikilmektedir. İki eserde görev alacak öğrenciler için bazen iki kıyafet dikilebilmektedir. Gösteri kıyafetleri ücretleri aylık ödemeler dışında olup veliye aittir.

Müzik:
a) Gösterilerde müzik bölümünde görev alacak öğrenciler müzik öğretmenleri tarafından öğrencinin yaşı, sınıfı, aldığı eğitimi süresi, öğrencinin performansı, yeteneği ve davranışlarına dikkate alınarak belirlenmektedir. Kurum gerekli görür ise seçme sınavı yapabilir.
b) Düet, Trio, orkestra vs.. gibi grup olarak seslendirilecek eserlerde prova çalışmaları olacaktır. Ders saati dışında olacak prova günleri ve saatleri kurumumuz tarafından belirlenmekte ve öğrenci prova saatlerinde kurumumuzda bulunmak zorundadır. Yılsonu gösterisine seçilmiş ancak prova günlerine ve derslerine düzenli gelmeyen öğrenciler gösteriden çıkarılabilir.
c) Müzik bölümünde görev alacak öğrenciler kurumumuzun belirlediği kıyafet düzeni ile sahne almaktadırlar.

Resim:
a) Gösterilerde veya etkinliklerde açılacak sergilerde yer alacak resimler resim öğretmenleri tarafından belirlenir.
b) Gösteri veya etkinlik sonrası kurum yapılan resmi geri iade edebilir veya resim salonunda sergilenmek üzere, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında veli bilgisi dahilinde, Lösev-Türk Eğitim Vakfı vs. gibi sosyal yardımlaşma vakıflarına yardım amaçlı satışını yapabilir.

6. ÖĞRETMEN SEÇİMİ

Öğretmen Seçimi

Eğitim alacak kursiyer, reşit değil ise velisi derse girebilecek alternatif başka bir öğretmen var ise öğretmeni seçme hakkına sahiptir.

7. SİGORTA

Sigorta

a) Kursiyerlerimiz kurumumuza kayıt olduğu tarihten itibaren kurumumuzda ders aldığı ve bulunduğu süre boyunca tarafımızca ücretsiz olarak sigortalanmaktadır.
b) Yapılan sigorta öğrencilerimizin can güvenliği için (yaralanma, sakatlanma, vs.) geçerli olup, tüm sağlık hizmetlerini kapsamaktadır.

8. BİLGİLENDİRME

info

a) Veli, kursiyer kayıt formunu ve sözleşmeyi doldurarak çocuğunun eğitim alanlı içerisinde, bir aktivite esnasında, gösteri veya gezilerde çekilmiş fotoğraflarının, videolarının Özel Önder Altıntaş Resim Bale ve Müzik Kursu web sitesinde ya da ilgili sosyal medya sayfalarında veya reklam amaçlı yayınlanmasında herhangi bir sakınca olmadığını beyan eder, yukarıda yazılı olan kurallara, T.C.M.E.B belirlenen kanun, yönetmelik ve eğitim şekline,kurumun çıkartılmış veya çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler ve talimat gibi düzenlemelerine uymayı kabul eder.Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen, ihlal eden kursiyer velileri için gerekli yasal işlemler yürütülür. Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, Antalya mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir
b) Bu bilgilendirme ve kurs kuralları sözleşmesi 01.10.2010 tarihinde duyuru panosuna asılmış, kursiyer ve velilerimizin okuması için bilgilendirilmiştir.

9. ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Çalışma Saatleri

Kurumumuz Pazartesi günleri kapalı olup, diğer günler;
Hafta içi: 09.30 - 20.00
Hafta sonu: 08.30 - 18.00 (Cumartesi-Pazar)
Not:YAZ TATİL SÜRESİNCE KURUMUMUZ CUMARTESİ-PAZAR GÜNLERİ KAPALIDIR!...

10. SOSYAL AĞLAR

sosyal medya 2

11)İSTEK VE ÖNERİLER: Daha iyi hizmet ve eğitim alabilmek için lütfen rahatsız olduğunuz konuları, önerilerinizi veya beğenilerinizi lütfen bizlere bildiriniz. Özel Önder Altıntaş Sanat Merkezi Resim Bale ve Müzik Kursunu tercih ettiğiniz teşekkür ederiz.


Önder ALTINTAŞ
Önder Altıntaş Eğitim Kurumları
Yön.Kur.Bşk.

İMZA